Úvodní strana > Produkty a služby > Technologie > Strukturovaná kabeláž

Strukturované kabelážní systémy

K čemu slouži strukturovaná kabeláž?

Jedná se o univerzální systém metalických a optických prvků spojující uživatele počítačových sítí. Strukturovaná kabeláž představuje jeden ze základních prvků ICT infrastruktury organizace. Jejich budování by mělo odpovídat příslušným normám, u nás především normě ČSN EN 50173. Hodnocení prvků systému a rychlost jednotlivých spojení odpovídá určitým kategoriím stanovených normou. Na kvalitě a rychlosti spojení pak závisí funkcionalita celých sítí a systémů.

Současné trendy

V dnešní době se strukturované kabelážní systémy staly standardním vybavení kancelářských i jiných prostor. Vetšina těchto systémů odpovídá kategorii CAT.5e a CAT.6, tedy rychlosti 100Mbit a 1Gbit. Poslední aktualizace norem obsahuje již kategorii CAT.6A pro budoucí spojení o rychlosti 10Gbit. Právě rychlost a její agregace v klíčových bodech sítě je dnes největším problémem kabelážních systémů. Rostoucí nároky na konektivitu síťových prvků jsou vyvolány především zvyšujcím se využitím multimediálních aplikací.

Revize a rekonstrukce SKS

Kabelážní systémy, které neodpovídají normě nazýváme účelovou kabeláží. Většinou vznikají provizorně a v místech, kde se zdá, že by strukturovaná kabeláž byla zbytečná, či příliš nákladná. Stále je však spousta společností, které  využívají původních účelových kabeláží a řeší problémy s rychlostí a kvalitou spojení například se serverem. Těmto lze doporučit revizi, případnou rekonstrukci a jejich rozšíření a strukturální prvky.

Co nabízíme?

  • projekce nových kabelážních systémů UTP
  • výstavba kabelážních systémů UTP a optických spojů
  • návrhy struktury aktivních prvků
  • revize a rekonstrukce kabelážních systémů UTP a optických spojů
  • certifikace nových i stávajících kabelážních systému CAT.5e a CAT.6

Webmail IT Profík

E-mail
Heslo
 
vyrobila Omega Design