Úvodní strana > Produkty a služby > Technologie > Záložní poštovní server

Záložní poštovní server – SMTP relay

Jednou z nejvíce požadovaných vlastností elektronické pošty je spolehlivost doručení zpráv. Vliv na faktické doručení zpráv nemají jen samotné poštovní servery, stav jejich HW, ale především síťová infrastruktura mezi nimy. Z důvodů minimalizování dopadů různých výpadku v infrastruktuře mezi servery, je nutné do poštovního systému zařadit i záložní poštovní server. Tzv. SMTP relay servery převezmou dočasně příjem elektronické pošty v době, kdy primární server z nějakého důvodu není dostupný. Nedostupnost nemusí být nutně způsobena přímo nějakou poruchou, ale například přetížením primárního serveru, nebo jeho nedostupností z určitých lokalit Internetu.

Jak funguje doručování na záložní server

V doméně, do které má být elektronická pošta doručena, je uvedena informace, na jaké servery a v jakém pořadí (prioritou) má být pro tuto doménu elektronická pošta doručována. S nejvyšší prioritou je uvedena informace o primárním serveru a s nižšími prioritami jsou uvedeny všechny záložní poštovní servery (jejich počet je neomezený). V okamžik, kdy se odesílatelův server snaží do konkrétní domény doručit elektronickou poštu, zkouší v pořadí priorit (počínaje nejvyšší prioritou) jednotlivé servery, dokud poštu řádně neodešle. V případě, že primární server byl nedostupný a elektronická pošta skončila na jednom ze záložních serverů, tak se záložní server snaží doručit opakovaně elektronickou poštu na poštovní server s vyšší prioritou až nakonec pošta dorazí na primární poštovní server.

Nebezpečí záložního SMTP serveru

Současná problematika elektronické pošty spočívá v tom, že více než 70% elektronické pošty tvoří spam (nevyžádaná pošta). Vetšina společností si situaci uvědomuje a více či méně chrání svůj primární poštovní server, ale ochrana proti spamu je tak odolná, jak je odolný nejslabší článek systému poštovních serverů. To znamená, že v případě, kdy záložní poštovní server (SMTP relay) nedisponuje dostatečnou ochranou jako primární server, je větší část spamů doručována právě přes tyto záložní servery. Při doručování pošty ze záložního poštovního serveru na primární, je již značná část informací na rozlišení spamu ztracena a z podstaty věci primární server záložnímu serveru důvěřuje, což opět způsobí doručení nevyžádané pošty. Tomuto se lze bránit pouze vysokou mírou ochrany proti spamu na záložních poštovních serverech, stejně jako na těch primárních.

Co nabízíme?

Nabízíme využití svých záložních poštovních serverů (obvykle dva) s pokročilými antispamovými a antivirovými technologiemi. Pravděpodobnost doručení spamu ze záložního poštovního serveru je skutečně minimální.

  • pokročilé antispamové technologie
  • pokročilé antivirové enginy
  • využití dvou záložních poštovních serverů ve zcela nezávislých autonomních systémech (servery využívají nezávislé internetové konektivity)
  • neustálý dohled nad chodem serverů a jejich bezpečností – SLA 99,9%
  • příznivé ceny

Webmail IT Profík

E-mail
Heslo
 
vyrobila Omega Design