Naše společnost je partnerem americké společnosti Fortinet Inc., která se zabývá vývojem vysoce výkonného a technologicky vyspělého bezpečnostního hardware (tzv. Firewall druhé generace). Fortinet nabízí bezpečnostní zařízení FortiGate, FortiMail, FortiAnalyzer, aj., která jsou vybavena speciálním ASIC procesorem pro skenování síťového provozu v reálném čase a vlastním operačním systémem FortiOS. Tato zařízení patří mezi systémy komplexní ochrany sítě proti vnějším útokům (Unified Threat Management – UTM) a dle analytické společnosti Gartner jsou dlouhodobě leaderem na tomto trhu.

Fortinet se pyšní certifikacemi ICSA Labs v šesti kategoriích a více jak 500 tisíci instalovanými UTM zařízeními po celém světě. Jeho produkty využívá 61 ze 100 firem patřící mezi celosvětové leadery svých oborů. Řešení je samozřejmě vhodné i pro společnosti s menším počtem zaměstnanců, které chtějí účinně čelit hrozbám, jež na ně mohou být prostřednictvím Internetu vedeny.

Brány FortiGate poskytují

 • Antivirovou a Malware ochranu
 • Antispamovou ochranu poštovních služeb
 • Intrusion Prevention System (IPS)
 • Intrusion Detection System (IDS)
 • všechny systémy ochrany jsou dostupné v reálném čase
 • VPN gateway (IPSEC, SSL)
 • Web Content Filtering (80 kategorií webových stránek)
 • Aplication Filtering (filtrování IM a dalších)
 • Firewall, VLAN, QoS, TraficShaping,...

Díky schopnosti nahradit více bezpečnostních zařízení jedním umožňuje Fortinet svým zákazníkům několikanásobně zredukovat podnikové investiční a provozní náklady.

Fortinet nabízí jednoduché licencování nezávislé na počtu uživatelů, náklady na následnou údržbu a aktualizace zařízení i technickou podporu jsou tak výrazně nižší než v případě konkurenčních řešení, která jsou licencována „na uživatele“.

Je nabízena také celá řada nadstavbových hardwarových a softwarových produktů pro zabezpečení pracovních stanic, logování dat, monitorování a reportování síťového provozu v reálném čase.

Typické příklady využití

 • kancelář – chrání citlivé firemní informace, brání útoku zvenčí, umožňuje zobrazit jen určité kategorie webových stránek
 • více kanceláří – bezpečné propojení několika lokalit, šifrovaná komunikace, centralizovaná správa hrozeb, reportování provozu
 • školy - dle metodického pokynu MŠMT je zapotřebí zabezpečit monitoring provozu sítě např. pro účelné čerpání dotací, blokace různých kategorií webových stránek

Klíčové výhody technologie FortiGate

 • zcela libovolné implementační možnosti – router mód nebo transparentní mód (v tomto režimu není nutno jakkoliv měnit infrastrukturu či topologii sítě)
 • jednotný management od nejnižších modelových řad až po nejvyšší
 • licencování nezávislé na počtu uživatelů (omezení plynou pouze z výkonu hardware)
 • plná virtualizace – 10 virtuálních strojů v ceně produktu
 • automatické PUSH aktualizace antivirových, IPS a IDS bází
 • Vlastní virové báze (společnost nepřekupuje od jiných dodavatelů
 • 6 certifikací ICSA Labs (jako jedinný výrobce)
 • v rámci maintenance je pokryta jak aktualizace software tak i záruka na hardware

 Produktový list FortiNet

Naše služby

Díky několikaleté zkušenosti s nasazením těchto zařízení  Vám nabízíme:

 • předprodejní podporu – konzultace implementace
 • prodej nových licencí
 • prodej prodloužení hardwarové a softwarové podpory na 1 až 7 let
 • implementaci/konfiguraci produktů Fortinet
 • rekonfiguraci a kontrolu nastavení stávajících řešení
 • vzdálený dohled a údržbu bezpečnostních řešení Fortinet
 • služby FortiAnalyzeru pro vytváření vlastních reportů a analýz využití zařízení FortiGate

Webmail IT Profík

E-mail
Heslo
 
vyrobila Omega Design