Úvodní strana > O společnosti

O společnosti

Profil společnosti | Certifikace | Partneři | Ke stažení

Vznik a vývoj společnosti

Společnost IT Profík s.r.o. vznikla v roce 1999 nejprve jako osobní typ společnosti se zaměřením na realizaci kvalitních služeb v webhostingu a správy ICT. V roce 2002 byla přeměněna na kapitálovou společnost – Internet studio Profík, s.r.o.. Tento krok si vyžádaly realizace projektů pro zahraniční zákazníky. Začali jsme poskytovat služby ISP, serverhousingu a budování SKS. Rok 2006 byl pro naší společnost rokem velikých změn. Nejprve to byla certifikace "Systému řízení kvality" ISO 9001:2001 a "Systému environmentálního managementu" ISO 14001:2005, dále pak došlo ke změně názvu společnost na IT Profík s.r.o. a k vytvoření jednotného vizuálního stylu. Systém řízení kvality od té doby pravidelně udržujeme a rozvíjíme. V současné době vlastníme certifikát ISO 9001 a ISO 27001. Společnost je ze 100% tvořena českým kapitálem a zaměřuje se především na oblast firemní klientely (Business to Business). Dobré jméno společnosti je založené na poctivém jednání se zákazníky a snahou neustále zlepšovat své služby.

Know – how

Naše společnost se snaží od svého začátku nabízet zákazníkům individuální konfiguraci služeb na profesionální úrovni. Naší hlavní zásadou je dělat "Správné věci správně", což sebou nese hned dvojí závazek. Nejen tedy správnou věc identifikovat, ale také jí správně udělat. Proto sledujeme trendy a neustále se vzděláváme ve všech oborech našich činností. Udržujeme a rozvíjíme systém řízení kvality jak intrafiremních procesů, tak i v rámci jednotlivých služeb nabízených zákazníkům. Věříme, že jedině tak se lze v dnešní době, kdy se každý snaží dělat všechno, prosadit.

Vůči našim partnerům, dodavatelům a zákazníkům se snažíme vystupovat maximálně solidně. Platíme své závazky včas. Používáme legální software. Naše smlouvy se zákazníky jsou maximálně konkrétní, nic před nimi neskrýváme. Vždy nabízíme celistvá řešení v kontextu provozovaného prostředí a ne jen záplatu dílčího problému. Sledujeme vývoj ve světě moderních informačních a komunikačních technologií. Snažíme se předvídat slabá místa systémů a včasným řešením tak ochránit investice našich klientů.

Zaměření

Již od svého vzniku se zaměřujeme na firemní klientelu a partnerskou spolupráci. Jde především o malé, střední podniky a živnostníky, kteří si nemohou dovolit vlastní IT oddělení. Jim se snažíme nabídnout individuální mix služeb, které dosahují kvalit profesionálních a mnohdy finančně nedostupných řešení. Nejdůležitější je pro nás partnerský vztah se zákazníkem a kvalita našich služeb. Snažíme se vnímat specifika intrafiremního prostředí každého z nich, být součástí týmu a maximálně se angažovat při řešení všech problémů týkajících se našeho oboru podnikání.

Co se týče služeb, zaměřujeme se na správu sítí a ICT systémů. Zároveň také na hosting serverových služeb (web, mail,...), ale i serverů samotných (hosting / housing virtuálních a fyzických serverů). Dále nabízíme vysoce kvalitní a dostupné hlasové služby na platformě VoIP, které sebou přináší více možností a úspory nákladů na volání. V oblasti Smíchova a Holešovic nabízíme kvalitní připojení k internetu pro firmy i domacnosti. V současné době rozjíždíme nový typ služeb tzv. cloudu na platformě Microsoft Office 365TM s přidanou hodnotou naší správy a technické podpory. Také se zaměřujeme na realizaci specializovaných klientských řešení, budování sítí a konzultace v oboru ICT.

Cíle

Naším hlavním cílem je zachovat a nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. V dnešní době, kdy sílí tlaky na snižování nákladů, je to těžké, ale jsme zastánci toho, že pouze ta kvalitní řešení se vyplatí, jelikož přinášejí úspory po delší dobu. Dále je naším cílem rozvíjet portfolio služeb tak, abychom dokázali oslovit širší okruh zákazníků a těm současným nadále nabízet komplexní služby v našem oboru.

Webmail IT Profík

E-mail
Heslo
 
vyrobila Omega Design